Ảnh đại diện của heart08
@heart08
Member since Ngày 28 tháng 02 năm 2008
0 Đề xuất

heart08

Trực tuyến Ngoại tuyến
we are hard working individuals,we are patient, fast learner, willing to accept challenges, computer savvy, internet are a team of four individuals with different area of expertise,we all have experienced not only working work as a team to reached the expectation of our is gold for us.
$6 USD/giờ
2 đánh giá
1.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự