Hình đại diện của heemel25
@heemel25
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 01 năm 2015
2 Đề xuất

heemel25

Trực tuyến Ngoại tuyến
Dear Project Manager, I am Md. Sherazul Islam.I have been working as a Data Entry professional as well as SMM provider from 2015. $$$$--Data entry & Research Expert Group--$$$$ %%%--My Experiences--%%% $---Phone verified gmail,Facebook,Intagram, and social account sell. $---Auto Like Provide for Social Profile. $---Data entry . $---Web Search. $---PDF to Excel & Word. $---Internet marketing,Facebook,Twitter,Instagram,You tube Like $---Web Scrape. $---Research. $---Forum Posting. $---Blog Posting. $---Facebook and social profile driving. $---Excel and Word Data Entry and Solutions. $---E- Commerce sites Data Entry. $---Website (WordPress, PHP). $---Facebook Like, follower Build Up. $---Twitter post,Like and Followers Build Up. $---Email creating and Marketing. Client satisfaction is my top priority. Always 100% correct work & done on time :)
$5 USD/hr
11 nhận xét
3.9
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Director

Jan 2005

I have been working at Alor Dip Artho Samajik Unnoyon Songstha as a director since January 2005.

Giáo dục

Bachelor of Arts

2007 - 2011 (4 years)

Bằng Cấp

Shilpokola Certificate Award (2012)

Rajbari Debet Organization

I am a most welknown clarified debetor of Rajbari Debet Organization.

Dornity Domon Comission Award (2011)

Dornity Domon Comission

I am a very rebel man who wrote many colorful Poem which most honorable of rajbari poetic society...

Chotto Kobi Protiva Award (2013)

Prakhik Sroter Asor

I am very much Interesting from my childhood to write various kind of poems...

Các xuất bản

Sopno Puran

It is romantic poetry including 16 poem.

Omer Equshe

I am a original developer who try to my best to award very honorable award...

Chứng nhận

 • US English Level 1
  78%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự