Hình đại diện của heiioween
@heiioween
Làm thành viên từ 25 tháng 7, 2015
0 Đề xuất

heiioween

Trực tuyến Ngoại tuyến
vSphere, VmWare, Esxi, Zimbra, IceWarp, Halon, PageMaker, MySQL, Linux, FreeBSD, phpBB, NAS, Openfiler, FreeNAS, Synology, Webmin, Ispconfig, Nginx, Rsync, Bind, Samba, Virtualbox, Cacti, Zabbix, SNMP, Apache, IIS, Windows Server, MyBB, Exchange Server, 1С: Бухгалтерия, Active Directory, TRADOS, CentOS, Fedora, Wordpress, IPB, Asterisk, Hetzner, Redmine, Trac, Xen, iScsi
$2 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

Senior IT Specialist

Dec 2011 - Dec 2014 (3 years)

Windows AD - Samba AD migration. Windows Small Business Server, Linux RPM bases, Samba AD, vSphere, NAS, Zimbra, Web-services with Wordpress, Trac and Redmine administration.

CTO

Jan 2010 - Nov 2011 (1 year)

Windows Small Business Server, vSphere, NAS, Zimbra and Web-services

Technical Specialist

Jan 2009 - Nov 2009 (10 months)

Anti-spam, mail and internet access solutions:Halon and Merak/IceWarp

IT Services Manager

Jan 2004 - Oct 2008 (4 years)

System administration: MS SQL 2000/2005, Windows 2003 Server Domains, Active Directory forest synchronization, PHPBB and Active Directory integration. Server brands: Compaq/HP (DL). Hardware and software audit. Virtualization: VMWare: GSX, Vmware Server, ESX 2.5.x, ESX 3.x.x. Mail server: Exchange 2003 + Outlook Web Access and external clients by HTTPS over RPC, Communigate. Corporate Messaging: Microsoft Live Communications Server: internal and external messages over TLS/SSL.

System Administrator

Aug 2003 - Aug 2004 (1 year)

Help-desk, internet access (MS ISA SERVER). Netwroking: 3 Com, networking solutions. Systems administration: MS SQL 2000, 1C 7.7, Windows NT/2000/2003 Server Domains, Citrix Metaframe.

System Administrator

Jun 2000 - Aug 2004 (4 years)

Help-desk, internet access (MS PROXY 2.0, MS ISA SERVER). Networking knowledge: Cisco, 3 Com, netwrok solutions. Database administration Oracle 8/9i, MS SQL 6.5/7/2000. Programming: PL/SQL, T-SQL, Delphi. 1C 7.7/SQL Edition administration. Domain based Windows NT/2000/2003 Server: Migration, Active Directory, Group Policy. Installing, configuring Linux/Unix systems. Administration Linux/Unix at server level. Server brands HP/Compaq (ML), Dell.

System Administrator

Jun 1999 - Jun 2000 (1 year)

Workstations spupport, internet access, web-design (DHTML, JavaScript), pagination (PageMaker 6/7).

Giáo dục

Organisational Management, Management consulting

2005 - 2009 (4 years)

Programmer, Operating systems

1996 - 2000 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự