Hình đại diện của hemanagarkoti290
@hemanagarkoti290
Cờ của India West Delhi, India
Làm thành viên từ 12 tháng 9, 2018
0 Đề xuất

hemanagarkoti290

Trực tuyến Ngoại tuyến
My motto is to provide high quality work and client satisfaction delivered before your deadline. Android | iPad | iPhone | Laraval I Hybrid app | E-Commerce | Cryptocurrencies I PHP5 | Magento | Joomla | Wordpress | Drupal | HTML5 I Mobile Application | Web Applications My Android/iOS mobile App Experienced - Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - PhoneGap apps , Dating app, Elearning , Life Style , Quiz app , Uber Style App - Dating apps, Google Map/GPS system apps, - Chat apps, Restaurant delivery apps, Educational apps, Navigation apps - Photo / Video apps, Health / Fitness apps, - Travel apps (like ), Business Advertisement apps We have more than 5 years of experience in Bitcoin, Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, JOOMLA, WORDPRESS, , HTML5,CSS, Ajax, jquery, JavaScript, Mysql, Graphic Design, Website Design, Android, Iphone and Mobile apps.
$10 USD/hr
16 nhận xét
4.2
  • 94%Công việc đã Hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 87%Đúng hạn
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự