Hình đại diện của hemantmayatra
@hemantmayatra
Cờ của India Rajkot, India
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

hemantmayatra

Trực tuyến Ngoại tuyến
Published 6 IEEE Research paper. Providing Project coaching/ Training on MATLAB, VHDL, Microcontroller, PHP since 2008. =====Project Domains === MATLAB> matlab gui, image processin, image inpainting , neural network, image watermarking, image super resolutios, image encryption, data encryption, file handling, hardware interfacing, webcam interfacing. VHDL/VERILOG: DE1/DE2, AES, DES, Audio Interface , EEPROM Intercace, SRAM Interface, I2C, UART, SPI Microcontroller: Atmel, PIC, AVR, Atmega, Arduino. LATEX: Mathematical Writing, IEEE paper writing, Thesis writing, Report Writing
$15 USD/hr
7 nhận xét
2.4
 • 75%Công việc đã Hoàn thành
 • 74%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Freelancing since 2007, Published 6 IEEE Research paper.

May 2009

Degree: Bachelor in Electronics & Communication Engineering. Providing service of training and coaching and project competion on local engineering colleges to students of Diploma, Bachelor and Master. 4 yrs local freelancer experience as project guide and service provider in matlab, vhdl, verilog hdl, quartus, xilinx, microcontroller (atmel, pic, arduino). Completed more than 50+ projects of local students of Bachelor of Engg and Master of Engg. Published 6 IEEE Research paper.

Giáo dục

Bachelor of Engineering

2003 - 2007 (4 years)

Bằng Cấp

Project Competition State Level (2006)

VVP Engg College

Project Displayed: CDMA standard implementation on FPGA using VHDL

Các xuất bản

Gradient-Kalman Filtering (GKF) based endoscopic image restoration

IEEE research paper on image restoration technique for Endoscopic image restoration. Link: [login to view URL] Electronic ISBN: 978-1-4799-9991-0 CD-ROM ISBN: 978-1-4799-9990-3

Endoscopic image restoration using Truncated Constrained Least Squares Filter

IEEE research paper for image restoration using TCLS filter. Link: [login to view URL] Electronic ISBN: 978-1-4799-9991-0 CD-ROM ISBN: 978-1-4799-9990-3

Image inpainting based on Discrete Wavelet Transform (DWT) technique

IEEE Research paper for Image inpainting based on Discrete Wavelet Transform (DWT) technique. Link: [login to view URL] Electronic ISBN: 978-1-5090-4556-3 Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5090-4557-0

Chebyshev-Kalman Filtering (CKF) based Endoscopic image restoration

IEEE research paper for Chebyshev-Kalman Filtering (CKF) based Endoscopic image restoration. Link: [login to view URL] Electronic ISBN: 978-1-5090-4556-3 Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5090-4557-0

A comparative analysis of invisible image watermarking techniques

IEEE research paper for A comparative analysis of invisible image watermarking techniques Link: [login to view URL] Electronic ISBN: 978-1-5090-4556-3 Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5090-4557-0

Food detection on plate based on the HSV color model

IEEE research paper for Food detection on plate based on the HSV color model. Link: [login to view URL] Electronic ISBN: 978-1-5090-4556-3 Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5090-4557-0

Chứng nhận

 • Numeracy 1
  88%
 • US English Level 1
  80%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự