Hình đại diện của hemelsiddiquee
@hemelsiddiquee
Làm thành viên từ 21 tháng 2, 2011
1 Đề xuất

hemelsiddiquee

Trực tuyến Ngoại tuyến
Wordpress Web Developer with more than 6 years of experience, I have developed a wide range of websites for start up, small business website and complex level of websites in PHP , Wordpress. I am basically a wordpress expert. I like to work with and bootstrap with wordpress Main skill: ▲ Wordpress Website Development ▲ Wordpress component, plugins and modules ▲ Wordpress Template development ▲ Wordpress Themes development I will take personal charge of your projects until you are completely satisfied with the end result. Furthermore, I will always provide a kind and courteous service to my clients. If you are looking for a self-motivated, experienced and talented developer, please contact me. Thanks.
$25 USD/hr
7 nhận xét
2.5
  • 64%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Developer

Jun 2008

I started my development journey with Kiwi IT from 2008 And Now i am working as a senior developer.

Giáo dục

ACCA

2009 - 2012 (3 years)

Bằng Cấp

sports (2010)

zhotika sonsod

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự