Ảnh đại diện của hifipixel
@hifipixel
Member since Ngày 26 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

hifipixel

Trực tuyến Ngoại tuyến
Thanks for checking out HiFiPixel's profile. I‘m a U.S. based interactive company serving clients from all over the world. I provide services that range from online marketing, logo development, design and 3d. Single person development that works with my clients ideas and make them a reality, at core I‘m are all about ideas and through experience in marketing, and process I’m able to stand out from the crowd.
$40 USD/giờ
12 đánh giá
4.1
  • 52%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự