Hình đại diện của himanshusingh31
@himanshusingh31
Cờ của India Noida, India
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 07 năm 2011
1 Đề xuất

himanshusingh31

Trực tuyến Ngoại tuyến
Amazon Web Services Solution Architect. Oracle EBS R12.2 training and implemention. Single and multitier R12.2 configuration. Implementation and configuration of Mongodb on windows and Linux. Setting High Availability in Mongodb o Understanding Oracle Application Architecture. o Oracle Apps Administration of Oracle 11i and R12 which includes troubleshooting, physical implementation, performance tuning, monitoring and maintenance of production and support Application. o Worked creating database, creating schemas, database export/import, analyzing tables and indexes. o Generating trace files and using TKPROF utility. o Good knowledge of Database objects like procedure, function, package, triggers etc. with PL/SQL development experience. o Presenting Solution Design and Development on basis of it. o Worked on Concurrent Job Tuning and Administrating Concurrent Requests. o Creating ,maintaining and troubleshooting Concurrent Manager.
$20 USD/hr
2 nhận xét
1.7
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Oracle Apps DBA

Jan 2010

Oracle Apps DBA

Giáo dục

B-Tech

2005 - 2009 (4 years)

Bằng Cấp

NA (2010)

NA

ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management (2014)

ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management

ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management

Các xuất bản

http://funoracleapps.blogspot.com

My Blog

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự