Hình đại diện của AppSierra Solutions
@himashudwivedi
Cờ của India Noida, India
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 11 năm 2017
1 Đề xuất

AppSierra Solutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
-Full Stack Web / Mobile Development (Android, IOS, Nodejs, Angularjs, MongoDB, PHP, AWS/Server Administration, JavaScript) -Quality Assurance (Performance Testing, Load Testing, Functional Testing and Test Automation) -Digital Marketing (SEO, SMO, PPC) ============== . Technical Skills & Competency ========== Containerization: Docker Mobile Platforms: Android & IOS VCS: Git, Subversion Languages: Java, python, PHP, MySql, Javascript (Client side + Server side), MongoDB Tools: Redis, TerraForm, S3, Postman, Gulp, Webpack, Browserify, NPM, Yarn, Composer Frameworks: VueJS, AngularJS (1.x), Lumen API, S3, BeautifulSoup, ExpressJS, Wordpress, Shopify, Android, Ionic Server: AWS EC2, ECS, ELB, EBS, DigitalOcean, VPS OS: Ubuntu (Server & Desktops), Windows Server(2003), VPS (Ubuntu, CentOS)
$18 USD/hr
9 nhận xét
6.0
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của bainesmediagroup Website Development, Social Media Management and Marketing 2 $2150.00 USD

  “Excellent work with this team! They have continued to deliver!”

 • hình của bainesmediagroup Website Development, Social Media Management & Marketing 1 $2150.00 USD

  “Great team! Just started began working with their marketing team and we're looking forward to future projects with them!”

 • hình của bainesmediagroup Website Development 7 $1487.00 USD

  “Great work so far on these past projects, looking foward to future projects with App Sierra”

 • hình của bainesmediagroup Website Development 6 $1487.00 USD

  “Very professional. Delivered quality service on time, will definitely hire again!”

 • hình của bainesmediagroup Website Development 5 $300.00 USD

  “Great communication between Ashutosh's team and our company. Looking forward to future projects!”

 • hình của bainesmediagroup Website Development 4 $600.00 USD

  “Great work. We enjoy working with this team and would definitely recommend!”

Trải nghiệm

Mobile / Web Development, QA & Digital Marketing

Aug 2015

Responsibilities: Leading multiple teams working on multiple projects, based on Service Side and Client side technologies. Created server sync, distribution of servers and dockers for every projects. Setting up Live streaming server based on Wowza, using AWS Cloudfront for content distribution Made Lionheart Fitness kids INC. a reality from grounds up, scaling up services and refactoring. Mobile Application development - android and ios

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  97%
 • US English Level 1
  85%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự