Ảnh đại diện của hirebuz
@hirebuz
Cờ của India Kanchipuram, India
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 07 năm 2016
1 Đề xuất

hirebuz

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are an experienced digital transformation expert and we can help you to build your online store, mobile application and also generate organic traffic to our website. Our expertise; - Mobile app development for iOS, Android, BB & Windows Platforms - Ecommerce app development (Magento & Hybris) - Web portal development (PHP, Java & .NET) - SEO / SEM Android | iPad | iPhone | Laraval I React Native I Hybrid app I Bitcoin | E-Commerce | Cryptocurrencies I PHP5 | Magento | Joomla | Wordpress | Drupal | HTML5 | Phonegap | I 350+ Mobile Application | 400+ Web Applications | 21+ Games Our Portfolio includes; - Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - PhoneGap apps , Dating app, Elearning , Life Style , Quiz app , Uber Style App - Dating apps, Google Map/GPS system apps, - Chat apps, Restaurant delivery apps, Educational apps, Navigation apps - Photo / Video apps, Health / Fitness apps, - Travel apps (like ), Business Advertisement apps
$20 USD/giờ
5 đánh giá
1.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự