Hình đại diện của hirenpatel221089
@hirenpatel221089
Cờ của India Rajkot, India
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 08 năm 2017
2 Đề xuất

hirenpatel221089

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are experts in creating native iOS/Android apps and games. Our team has strong knowledge of MVC, Clean Swift, programming languages (Objective C, Swift, Java), standard iOS frameworks (UIKit, MapKit, SpriteKit, Apple Pay etc.) and Android Studio, We also have a great experience in wide number of third-party SDKs: Parse Server, Facebook, PayPal, Stripe, Google Maps, ad networks etc. ✫✫✫✫✫ Our Skills ✫✫✫✫✫ ✔ Android development ✔ Android SDK ✔ iPhone/iPad ✔ Swift ✔ Objective C/Xcode ✔ UI customization/UI design ✔ Photo processing, filtering and effect ✔ backend web service ✔ Web services(HTTP, JSON, XML, RSS, SOAP, PHP, HTML, HTML5) ✫✫✫✫✫ Our Experiences ✫✫✫✫✫ ✔ Understanding Patterns: MVC, Delegate, Notification, Singleton ✔ Database design / Custom APIs / Firebase ✔ Social media APIs integrations ✔ Stripe Payment ✔ Google maps API I have earned a good reputation through working as a C Programmer, iOS, Android developer and a PHP Programmer for many companies world wide.
$12 USD/hr
29 nhận xét
5.1
  • 97%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự