Hình đại diện của hjdsolution
@hjdsolution
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 01 năm 2016
1 Đề xuất

hjdsolution

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, I am having 5+ years of working experience in java, j2ee, spring, spring boot, spring security, hibernate, spring data jpa, jsp, jQuery, AJAX, MySQL DB, Oracle DB, maven, JSON, XML, rest/SOAP web services, batch processing, multi threading, Angular 2, HTML, cas, java design patterns, UML, Redis and mongo DB, Java swing, spring batch, product development, Java security (JCA), Typescript. Also having experience with implementing unit and integration test cases, framework used for this: Junit, Mockito, SpringMVC Working experience with application server: apache tomcat, jboss. Working experience with repositories : GIT, CVS, SVN Build Tools: having good experience with Maven and Gradle.
$2 USD/hr
3 nhận xét
2.0
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của nprasannakumar Java Jnuint mockito and wire mock $65.00 USD

  “Done the job with perfection and gave a very good support till the work is done and is very reponsive for the questions”

 • hình của Fang C. Simple Java Program $20.00 USD

  “good developer”

 • hình của zaffartv1 Unicenta Java report $12.00 USD

  “Fast and Excellent work. I will working with him again.”

Giáo dục

MCA

2008 - 2011 (3 years)

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự