Ảnh đại diện của hjdsolution
@hjdsolution
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 01 năm 2016
1 Đề xuất

hjdsolution

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, I am having 5+ years of working experience in java, j2ee, spring, spring boot, spring security, hibernate, spring data jpa, jsp, jQuery, AJAX, MySQL DB, Oracle DB, maven, JSON, XML, rest/SOAP web services, batch processing, multi threading, Angular 2, HTML, cas, java design patterns, UML, Redis and mongo DB, Java swing, spring batch, product development, Java security (JCA), Typescript. Also having experience with implementing unit and integration test cases, framework used for this: Junit, Mockito, SpringMVC Working experience with application server: apache tomcat, jboss. Working experience with repositories : GIT, CVS, SVN Build Tools: having good experience with Maven and Gradle.
$2 USD/giờ
3 đánh giá
2.0
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của nprasannakumar Java Jnuint mockito and wire mock $65.00 USD

  “Done the job with perfection and gave a very good support till the work is done and is very reponsive for the questions”

 • hình của Fang C. Simple Java Program $20.00 USD

  “good developer”

 • hình của zaffartv1 Unicenta Java report $12.00 USD

  “Fast and Excellent work. I will working with him again.”

Giáo dục

MCA

2008 - 2011 (3 years)

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự