Ảnh đại diện của Honestware
@Honestware
Member since Ngày 24 tháng 08 năm 2008
0 Đề xuất

Honestware

Trực tuyến Ngoại tuyến
At Honestware, we use the term “Honestware” as our philosophy and guiding principle. We draw upon our years of experience to provide unsurpassed quality and personal service. Through extended observations of our client’s unique environment, we create custom hardware, software, web development and network solutions to fit your unique requirements - and this means getting the job done dependably and efficiently. “ The idea is to fit the software to the business, instead of the business to the software."
1 đánh giá
1.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự