Ảnh đại diện của hottmedia
@hottmedia
Cờ của Canada North Vancouver, Canada
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 03 năm 2008
0 Đề xuất

hottmedia

Trực tuyến Ngoại tuyến
OUR CLIENTS ================= hottMedia Ltd. has a very impressive portfolio of international clients, including: • Alliance Holdings Ltd. • Olympic Industries Ltd. • Multimode Group • Samah Razors • GMG Airlines • MyFitPrint Ltd (a fitness company based in Toronto, Canada) • Narratives Ltd (a writer’s solutions/services company based in London, England) • iGreen Ltd (an environmentally friendly clothing merchandiser based in Boston, USA) • Mennonite Moving (a moving company based in Vancouver, Canada) • Butterfly Events Management (a high profile, upper-scale events firm based in London, England) • Xeequa (a business-based social networking company, based in USA) For more information, please visit our website at These are just a few samples of the work we have done. Please feel free to contact us to find out more about our list of clients or to see more samples of our previous work. We are extremely confident that you will be 100% satisfied with your project should you choose us for the job, and with the list of clients and accomplished list of past projects, our portfolio speaks for itself.
$16 USD/giờ
1 đánh giá
3.0
  • 22%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự