Ảnh đại diện của howiecopywriter
@howiecopywriter
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 10 năm 2006
0 Đề xuất

howiecopywriter

Trực tuyến Ngoại tuyến
I write hundreds of small website articles (500-words). I have written about real estate topics, travel, small business, finance and other topics such as various consumer products. I have written extensively for and on the blog com and also have my own blog on com. I work quickly and do my best to produce original and well organized work. I have been using other contract job services.
$15 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự