Ảnh đại diện của hurramtanveer634
@hurramtanveer634
Member since Ngày 06 tháng 02 năm 2017
0 Đề xuất

khurramtanveer634

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello Dear! I AM KHURRAM TANVEER I PROVIDE QUALITY WORK TO MY CLIENTS..  I HAVE 7 + YEARS EXPERIENCE IN  PHP  JavaScript  Website Design  SEO  Mobile Phone  AJAX  Joomla  Shopping Carts  Word Press  Web Scraping  Software Architecture  ecommerce  Software Testing  Prestashop  MySQL  HTML5  HTML  Software Development  Coding  C Programming  I Develope Innovative Solutions that Makes Application Stable In Fast Changing Client Requirements. I Help Organization From Planning To Implementation Stage Thus Our Services Make Backbone Of Their Success... Regards Khurram tanveer
$25 USD/giờ
2 đánh giá
2.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Project Manager

Feb 2008 - Jun 2015 (7 years)

Project manager at faster development house

Giáo dục

B S

1999 - 2003 (4 years)

Chứng chỉ

Web Development (2006)

Certification

Web Development Finance

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự