Hình đại diện của huynhquangto
@huynhquangto
Cờ của Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam
Làm thành viên từ 23 tháng 2, 2013
0 Đề xuất

huynhquangto

Trực tuyến Ngoại tuyến
Expert Developer Skills: + CakePHP(2.x & 3.x) (1.5 ys), Google Javascript App. + ReactJS, React Native, C# XAML, Microservice, Docker. + Write design for project and Write test cases and Unit Test. + Laravel4.x-5.x(1year) + Python2.7 (1 year). + PHP Yii1.x Framework (3 years). + Drupal8 - symfony (1 year) + Magento1.x and Magento2.x(1 year). + .NET (C#) and MSSQL:(3 years). + Odoo(OpenERP7-8-9) and postgresql (1 years). + others: SVN( 4 years), GIT(2 years), OOP(6 years), Design Parttens(1 years), KnockoutJs (3 months), MongoDB (3 months), NodeJs(6 months), AngularJs(2 months).
$10 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

Team Leader

Apr 2017

• Skills: Agile, Git, OOP, Design Patterns, PHP5, Mysql, Laravel5.3 and Lumen Framework, ReactJS, React Native, C# XAML, Microservice, Docker. • Projects:  Japan E-commerce site(3 months): develop with Ec-cube version 2.3(PHP and MysqL) and Yii1.1  Japan E-commerce site(4 months): Lumen, ReactJS, React Native, C# XAML, Microservice, Docker.

Senior Developer

Jun 2015 - Oct 2016 (1 year)

• Skills: Agile, Git, Svn, OOP, Design Patterns, PHP5, Mysql, Zend Framework 1.x, Laravel4.2, Laravel5.0 Framework. • Projects:  Internal Tool CMS(Laravel4.2 and 5.0) (2 months):  Japan E-commerce site(1 year): develop with Ec-cube version 2.3(PHP and MysqL)  Japan E-commerce site (6 months): Custom magento2.0 system all modules work the same Ec-cube system and synchronize data between 2 sites(Magento2 and Ec-cube).

IT Manager

Mar 2013 - Jun 2015 (2 years)

1. Team leader: Estimate time for project. Share task for developers, Analysis and Design system and database for software. 2. OpenERP 7(open source): Python(3 months) 3. MiniERP (2 years): • System:  web server: PHP Yii1.1 Framework. MySql.  Desktop client app: WinFrom C#, Mysql • Developed modules: Sales, Purchase, POS, Warehouse, HRM, Manufacture,…

Freelancer Dev

Jan 2013

1) Magento 1.7 & 1.8 & 1.9 & 2.0 ( 2yrs) 2) Wordpress (1 yrs) 3) Yii Framework ( 3 yrs )

Developer

Feb 2009 - Jan 2012 (2 years)

1. Developing tool upload and download mega1280 software. • Use C# language .Net. • About: 6 month 2. Developing back-end system: [login to view URL]; [login to view URL]; [login to view URL]; [login to view URL], data call center of Fpt Telecom. • Use PHP language with MySQL, Jquery, css, Html,… • About: 1 year 3. Developing CMS Inside ITV • Use C# .Net 3.5, MVC 2, MSSQL 2005,Jquery,Javascript,… • About: 1 year and 3 months

Giáo dục

DDeveloper

2005 - 2009 (4 years)

Bằng Cấp

DDeveloper (2009)

NIIT in India

Microsoft engineer: [login to view URL],C#,[login to view URL], MSSQL, HTML, Java, JavaScript, CSS, Jquery,...

Các xuất bản

Senior React & PHP

Expert Developer Skills: + Magento1.x and Magento2.x(1 year). + Python2.7 (1 year). + PHP Yii1.x Framework (3 years). + .NET (C#) and MSSQL:(3 years). + Odoo(OpenERP7-8-9) and postgresql (1 years). + others: SVN( 4 years), GIT(2 years), OOP(6 years), Design Parttens(1 years), KnockoutJs (3 months), MongoDB (2 months), NodeJs(2 months), AngularJs(2 months). + ReactJS, React Native, C# XAML, Microservice, Docker.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự