Ảnh đại diện của hyperscripts
@hyperscripts
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

hyperscripts

Trực tuyến Ngoại tuyến
Demos Available: 1) Traffic Exchange Admin Area: user/pass: admin/admin1 2) Pay Processor: Admin Area: user/pass: admin/admin 4) Classified Ads: Admin Area: uesr/pass: admin/demo 5) Auction Site: Admin Area: user/pass: admin/admin 6) Randomizer Demo: Admin Area: user/pass: admin/admin 7) PPC: main page Visitors area Admin Area user/pass - admin/demo Members area user/pass - demo/demo 8) Freelancer (php): admin/admin 9) Pixel Script: Admin Area: User/Pass: demo
$15 USD/giờ
3 đánh giá
2.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự