Hình đại diện của hyperscripts
@hyperscripts
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

hyperscripts

Trực tuyến Ngoại tuyến
Demos Available: 1) Traffic Exchange [url removed, login to view] Admin Area: [url removed, login to view] user/pass: admin/admin1 2) Pay Processor: [url removed, login to view] Admin Area: [url removed, login to view] user/pass: admin/admin 4) Classified Ads: [url removed, login to view] Admin Area: [url removed, login to view] uesr/pass: admin/demo 5) Auction Site: [url removed, login to view] Admin Area: [url removed, login to view] user/pass: admin/admin 6) Randomizer Demo: [url removed, login to view] Admin Area: [url removed, login to view] user/pass: admin/admin 7) PPC: main page [url removed, login to view] Visitors area [url removed, login to view] Admin Area [url removed, login to view] user/pass - admin/demo Members area [url removed, login to view] user/pass - demo/demo 8) Freelancer (php): [url removed, login to view] [url removed, login to view] admin/admin 9) Pixel Script: [url removed, login to view] Admin Area: [url removed, login to view] User/Pass: demo
$15 USD/Giờ
các đánh giá về 3
2.5
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự