Ảnh đại diện của HySIngenieria
@HySIngenieria
Cờ của Colombia Cúcuta, Colombia
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 05 năm 2008
0 Đề xuất

HySIngenieria

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are a group of electronic engineers dedicated to provide all kinds of engineering services. That include: FPGA , MicroControllers(uC) & PLC based Projects, Schematic & PCB design, Analog & Digital Design, Computer programming (PHP/C++/Assembler/AS3), Math programming (MATLAB), Simulation (Simulink, System Generator, Xilinx, OrCAD, Quartus, MultiSim), PCB Design (Eagle - OrCAD Layout - Proteus) Hardware Description (VHDL, Verilog), Multimedia Design (Flash - Flex), and device assembly.
$15 USD/giờ
2 đánh giá
2.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự