Hình đại diện của HySIngenieria
@HySIngenieria
Cờ của Colombia Cúcuta, Colombia
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 05 năm 2008
0 Đề xuất

HySIngenieria

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are a group of electronic engineers dedicated to provide all kinds of engineering services. That include: FPGA , MicroControllers(uC) & PLC based Projects, Schematic & PCB design, Analog & Digital Design, Computer programming (PHP/C++/Assembler/AS3), Math programming (MATLAB), Simulation (Simulink, System Generator, Xilinx, OrCAD, Quartus, MultiSim), PCB Design (Eagle - OrCAD Layout - Proteus) Hardware Description (VHDL, Verilog), Multimedia Design (Flash - Flex), and device assembly.
$15 USD/Giờ
2 nhận xét
2.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự