Hình đại diện của iMacmania
@iMacmania
Cờ của Bangladesh Gopalganj, Bangladesh
Làm thành viên từ 15 tháng 3, 2014
6 Đề xuất

iMacmania

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi! My name is Jahangir and I'm a professional photoshop & illustrator artist. I have been working with photoshop & illustrator for 8 plus years, work quickly, and love tackling big projects on a short time scale. I have a wealth of experience in complex compositing and a keen eye for detail, color, composition, and realism. New challenges give me an opportunity to further develop my skills and fuel my passion. I’m excited to have the opportunity to share these skills with you. Let's create something cool together! GRAPHIC DESIGN WORK
$10 USD/hr
141 nhận xét
5.9
  • 96%Công việc đã Hoàn thành
  • 94%Đúng ngân sách
  • 97%Đúng hạn
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Bsc

2013 - 2017 (4 years)

Bằng Cấp

Best Web Developer (2013)

BASIS Institute of Technology & Management (BITM)

I've win the Best Web Developer award in this year.

Các xuất bản

Source of Titan

Source of Titan

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự