Hình đại diện của iTranslators
@iTranslators
Cờ của Bangladesh Thakurgaon, Bangladesh
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 02 năm 2017
1 Đề xuất

iTranslators

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello! Hola! Ciao! Bonjour! 你好! I do high-quality and professional translations to and from several world languages with 100% accuracy. I do not use any software translators. I translate not only the words but also the natural meaning to preserve the originality of your text. I have a team of certified native translators who perform splendid translations in a fast turnaround time. I also offer proofreading in several languages which checks for grammar, punctuation, spelling and redundancy errors and also the wrong use of words. Languages offered: • English • Spanish • French • German • Dutch • Italian • Chinese • Arabic • Greek • Japanese • Polish • Portuguese • Russian • Swedish • Norwegian • Turkish • Ukrainian • Urdu • Romanian • Khmer • Dari ...and several more!
$10 USD/hr
13 nhận xét
4.0
 • 85%Công việc đã Hoàn thành
 • 97%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • US English Level 1
  95%
 • UK English 1
  82%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự