Hình đại diện của iamMarsFields
@iamMarsFields
Cờ của Croatia Čakovec, Croatia
Làm thành viên từ 5 tháng 10, 2013
1 Đề xuất

iamMarsFields

Trực tuyến Ngoại tuyến
As a polymath I am able to help you or your product become the best possible version of itself, polish your brand and help sell it at the highest possible price. I excel at design, marketing, human psychology, entrepreneurship and storytelling and will put all my skills and abilities at your disposal.
$150 USD/hr
20 nhận xét
6.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Multimedia

2006 - 2008 (2 years)

Electrotechnics - IT technician

2002 - 2006 (4 years)

Political Sciences - International Relations, EU diplomacy

2008 - 2009 (1 year)

Bằng Cấp

Diploma (2006)

Republic of Croatia, Ministry of Science, Education and Sport

Awarded for outstanding contribution to Croatian culture.

Special Award (2007)

United Nations, ASSITEJ International

International theatre award.

English Language Intermediate Level Certification (2001)

Mirjana Sever School for Foreign Languages

"A very talented student with outstanding speaking abilities."

Cambridge Starters (1998)

University of Cambridge

University of Cambridge English language certification for young learners.

Cambridge Movers (1999)

University of Cambridge

University of Cambridge English language certification for young learners.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự