Ảnh đại diện của iamMarsFields
@iamMarsFields
Cờ của Croatia Čakovec, Croatia
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 10 năm 2013
1 Đề xuất

iamMarsFields

Trực tuyến Ngoại tuyến
As a polymath I am able to help you or your product become the best possible version of itself, polish your brand and help sell it at the highest possible price. I excel at design, marketing, human psychology, entrepreneurship and storytelling and will put all my skills and abilities at your disposal.
$150 USD/giờ
20 đánh giá
6.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Multimedia

2006 - 2008 (2 years)

Electrotechnics - IT technician

2002 - 2006 (4 years)

Political Sciences - International Relations, EU diplomacy

2008 - 2009 (1 year)

Bằng cấp

Diploma (2006)

Republic of Croatia, Ministry of Science, Education and Sport

Awarded for outstanding contribution to Croatian culture.

Special Award (2007)

United Nations, ASSITEJ International

International theatre award.

English Language Intermediate Level Certification (2001)

Mirjana Sever School for Foreign Languages

"A very talented student with outstanding speaking abilities."

Cambridge Starters (1998)

University of Cambridge

University of Cambridge English language certification for young learners.

Cambridge Movers (1999)

University of Cambridge

University of Cambridge English language certification for young learners.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự