Hình đại diện của iamronie
@iamronie
Thành viên từ July, 2008
0 Đề xuất

iamronie

Trực tuyến Ngoại tuyến
My main aim is to deliver quality work on time so that client can trust on me and satisfy to work with me. I am experienced in following areas: 1. All kind of off-page SEO, knowledge in on-page SEO too. 2. MS Office 2007/2010 (Word, Excel, Power Point, Outlook) 3. Video Creating/Editing (Adobe Premiere) 4. Software/Hardware Troubleshooting 5. Any kind of Data Entry work
$4 USD/giờ
2 đánh giá
2.3
  • 20%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự