Ảnh đại diện của IanMH
@IanMH
Cờ của United States New Castle, United States
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 05 năm 2009
0 Đề xuất

IanMH

Trực tuyến Ngoại tuyến
Software Development, Scripting, Custom IT solutions, Management, Automation, and general IT and electronics specialist. Proficient in the following skills: .NET LabView PHP C/C++ Arduino Raspberry Pi Linux Windows Server VB VBA VB6
$45 USD/giờ
1 đánh giá
2.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự