Ảnh đại diện của ibrahimdanish
@ibrahimdanish
Cờ của Sweden Gothenburg, Sweden
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 12 năm 2005
0 Đề xuất

ibrahimdanish

Trực tuyến Ngoại tuyến
Design and develop embedded systems particularity software Write device drivers for various peripheral devices, interface for external modules as well as higher level application in a layered as well as non-layered architecture. Programming Languages: Ada, Assembly, C/C++, Python, VB Script Microprocessor: PowerPC, XC167, ARM, FPGA, MSP, PIC, AVR, Arduino Compilers: GCC (ARM, AVR, PPC), Windriver DIAB, Tasking, MPLAB, Pic Basic Pro, Operating Systems: OSEK, MicroC/OS-II, FreeRTOS, CMSIS, Debian Linux Single Board Computers: Raspberry Pi, BeagleBone, Odroid, Arduino Development Environments: Eclipse, Visual Studio, IAR, MPLAB, CCS, AVR Studio, Keil µVision, PyCharm, Network buses: USB Device/Host, CAN, J1587, SPI, I2C, RS232 Modules: GPS, GSM/GPRS, Bluetooth
$40 USD/giờ
26 đánh giá
5.6
  • 91%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 29%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự