Hình đại diện của ibrahimdanish
@ibrahimdanish
Cờ của Sweden Gothenburg, Sweden
Làm thành viên từ 26 tháng 12, 2005
0 Đề xuất

ibrahimdanish

Trực tuyến Ngoại tuyến
Design and develop embedded systems particularity software Write device drivers for various peripheral devices, interface for external modules as well as higher level application in a layered as well as non-layered architecture. Programming Languages: Ada, Assembly, C/C++, Python, VB Script Microprocessor: PowerPC, XC167, ARM, FPGA, MSP, PIC, AVR, Arduino Compilers: GCC (ARM, AVR, PPC), Windriver DIAB, Tasking, MPLAB, Pic Basic Pro, Operating Systems: OSEK, MicroC/OS-II, FreeRTOS, CMSIS, Debian Linux Single Board Computers: Raspberry Pi, BeagleBone, Odroid, Arduino Development Environments: Eclipse, Visual Studio, IAR, MPLAB, CCS, AVR Studio, Keil µVision, PyCharm, Network buses: USB Device/Host, CAN, J1587, SPI, I2C, RS232 Modules: GPS, GSM/GPRS, Bluetooth
$40 USD/hr
27 nhận xét
5.8
  • 91%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 27%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự