Hình đại diện của idsnetworking
@idsnetworking
Cờ của United States Byron Center, United States
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 03 năm 2006
0 Đề xuất

idsnetworking

Trực tuyến Ngoại tuyến
PHP, ASP, ASP.Net, HTML, XML, CSS, XHTML, Visual Basic, C#, Oracle, MYSQL, MS SQL, MS Access, MS Exel, Graphic Design, Web Design, Web Development, Web Hosting, network design, relational database modeling, testing/development, project and product Software Development, MS Office Highly motivated self starter, over 10 years experience as an Entrepreneur and Programmer with in-depth proficiency in programming, business process improvement, management
$30 USD/hr
39 nhận xét
5.2
  • 98%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 42%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự