Profile image of idsnetworking
@idsnetworking
Flag of United States Byron Center, United States
Member since March, 2006
0 Đề xuất

idsnetworking

Trực tuyến Ngoại tuyến
PHP, ASP, ASP.Net, HTML, XML, CSS, XHTML, Visual Basic, C#, Oracle, MYSQL, MS SQL, MS Access, MS Exel, Graphic Design, Web Design, Web Development, Web Hosting, network design, relational database modeling, testing/development, project and product Software Development, MS Office Highly motivated self starter, over 10 years experience as an Entrepreneur and Programmer with in-depth proficiency in programming, business process improvement, management
$30 USD/giờ
39 đánh giá
5.2
  • 98%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 42%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự