Ảnh đại diện của ielkfarna
@ielkfarna
Cờ của Palestinian Territory Gaza-beithanoun, Palestinian Territory
Thành viên từ January, 2011
12 Đề xuất

Palunixnet

Trực tuyến Ngoại tuyến
Linux Servers-Security,Bitcoin-Altcoin, Litecoin, HTML/HTML5 Ajax JQuery, PHP, Java, ASP.NET C#. Oracle, SQL Server. Delphi 7/2010
$100 USD/giờ
126 đánh giá
7.3
  • 83%Các công việc hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 93%Đúng giờ
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software Developer (Part Time)

Feb 2013

Software Developer

Oct 2011

Software Developer, C++Builder-Delphi, , Oracle , SQLServer, C++, C#, Ajax, JQuery, HTML, PHP

ASP.NET Developer

Apr 2009 - Jan 2012 (2 years)

Developer

Giáo dục

Computer Engineering BSc

2007 - 2011 (4 years)

Chứng chỉ

Oracle Certified Professional (2008)

Oracle

oracle certified professional

Redhat Certified Engineer (2012)

Vision Plus

Các xuất bản

Multi Protocol Access System

Multi Protocol Access System

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự