Hình đại diện của iGRICH
@iGRICH
Cờ của Russian Federation Saint Petersburg, Russian Federation
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 03 năm 2004
0 Đề xuất

iGRICH

Trực tuyến Ngoại tuyến
Object-Oriented Programming Windows platform solutions development Database Development Client-Server and Three-Tier Applications Network applications development. GUI Interfaces design and development. Hardware and Operating Systems IBM PC and compatibles Windows 9x/ME Windows NT/2000/XP/2003 Languages, Tools and Technologies C/C++, Delphi, VB, Standard SQL Databases: Interbase, MS SQL, Interbase, Database access using: BDE, ODBC, ADO, DAO, RDO, OLEDB Libraries: MFC, STL, ATL, WTL, VCL, OWL COM, DCOM, COM+, ActiveX, TCP/IP Sockets, WinInet, MAPI32, TCP/IP,Multi-threading, Microsoft Internet Explorer,Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook), Visio, CVS, Visual SourceSafe, StarTeam Help authoring tools © Microsoft DevStudio 5.0, 6.0, .NET (Visual C++, Interdev, Visual Basic), Borland C++, Delphi v1-7 Foreign Languages Native language is Russian. Fluent in written English.
$1 USD/hr
1 Nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự