Hình đại diện của imadzweb
@imadzweb
Cờ của Pakistan Peshawar, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 05 năm 2005
0 Đề xuất

imadzweb

Trực tuyến Ngoại tuyến
ImadzWeb skills could be structured in 3 directions: 1) Website creation and programming - I am master an extended set of technology knowledge, needed for creating your WEBSITE. - Languages: PHP ; - Web non-animation: HTML/DHTML, CSS, JavaScript; - Web animation: Flash; - Database: MySQL, MS SQL Server, MS Access, CSV; 2) Web animations and banner design: - static banners, animated bannes, Flash banners, introductory animations. Software used: - Adobe Photoshop family - Macromedia Flash 3) Logo design and other print design work - logo for your company, product or website; - Advertising and informative brochures, posters, cards, calendars, etc. Software used: - Corel Draw family - Adobe Photoshop family
$20 USD/hr
2 nhận xét
2.6
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự