Ảnh đại diện của imerso
@imerso
Cờ của Brazil São Paulo, Brazil
Member since Ngày 27 tháng 06 năm 2008
0 Đề xuất

Vander Nunes

Trực tuyến Ngoại tuyến
Started programming in 1983. Experience in many domains and programming languages. Will write rock-solid, high quality professional code. Top skills: C / C++ / C# / Javascript WebGL / OpenGL / Direct3D Tcp / Udp / Websockets
$25 USD/giờ
2 đánh giá
0.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự