Ảnh đại diện của immersedralph
@immersedralph
Cờ của Nigeria Port Harcout, Nigeria
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

immersedralph

Trực tuyến Ngoại tuyến
Writing has been a big part of my makeup as it allows me to express myself in different ways and shades. As a professional, I ensure a flawless product as I look forward to building a writing empire buoyed by years of excellence. Hire me and I will make you feel like a boss.
$10 USD/giờ
6 đánh giá
4.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự