Ảnh đại diện của imnology
@imnology
Member since Ngày 29 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

imnology

Trực tuyến Ngoại tuyến
I represent “Immense Technology “ A company of Bangladesh . Our expertise is in the following project : * Expert CL live add poster. * Forum Post * Sign Up * SEO * US Federal Census Forms For the years 1910 1860 * Conversion from Pdf/Jpeg/Or other image to MS Word Or Xl format. * Internet researcher or data collector * Captcha Data Entry ( 7ocr , type that , qlink and other) * Id create project (yahoo, aol, myspace, hotmail, , , facebook , Youtube, Twitter) * Copy Paste * Email Send * Form filling * Survey
$1 USD/giờ
1 đánh giá
1.3
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự