Ảnh đại diện của imranhasansikder
@imranhasansikder
Cờ của Bangladesh Daulatpur, Bangladesh
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 04 năm 2017
2 Đề xuất

imranhasansikder

Trực tuyến Ngoại tuyến
Welcome to my profile. I love to do Data Entry. My capabilities does not limit to the following: - Microsoft applications: Excel, Word, Power point and creating VBA macros on Windows and Mac OS. - PDF Fillable Forms: PDF creation, editing with scripting using Adobe Pro DC. - Data entry – PDF to word, PDF to excel, OCR tools, Creating backlinks and Blog Posting on various websites for SEO - Web Scraping - Data to CSV and image extraction using IMacros, VBA Macros, Zillow Zestimate, Yelp,YellowPages,Houzz, Sport sites. - Browser Add-on: Chrome, Firefox - Product Lisitng: E-commerce product listing in Woocommerce, Magento, Etsy, Amazon - Google Scripts - Adobe Photoshop & Illustrator: Image modifications based on instructions. - Virtual Assistant: Can perform the tasks via screen sharing with little demo The testimonials will prove the care and effort, that will be taken during the execution of projects. Clients willing to have long term project relationship are most welcome.
$5 USD/giờ
5 đánh giá
4.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự