Hình đại diện của imranihsan
@imranihsan
Cờ của Pakistan Islamabad, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 07 năm 2009
0 Đề xuất

imranihsan

Trực tuyến Ngoại tuyến
======================================================== Graphic Design ======================================================== Logos: logo . imranihsan . com [130+ Logos] Business Card & Stationary: card . imranihsan . com [60+ Cards] Flyers & Brochures: brochure . imranihsan . com [80+ Brochures] Booklets: booklet . imranihsan . com [15+ Logos]
$30 USD/hr
486 nhận xét
7.4
  • 90%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng hạn
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Project Manager

Feb 2010

HTML5, CSS 2.0 / 3.0 JavaScript, AJAX, jQuery, BootStrap Visual Studio 2010 C# / [login to view URL] PHP, MySQL, WordPress Web Design and Development Mobile App Design and Development Desktop Application Design and Development Unity, Wix AForge Library Unibrain and PointGray camera SDKs

System Analyst

May 2008 - Jan 2010 (1 year)

Java, JSP, Oracle IBM FileNet P8 JavaScript, AJAX, jQuery C# / [login to view URL] HTML 5, CSS 2.0 / 3.0

Senior Software Engineer

Jan 2002 - May 2008 (6 years)

PHP / MySQL HTML, CSS, JavaScript Visual Basic / FoxPro ASP / [login to view URL] / Microsft SQL Server Web Design and Development Desktop and Intranet Application Design and Development

Giáo dục

Ph.D - Semantic Web 3.0

2014 - 2017 (3 years)

MS - Multiemedia Communications

2003 - 2005 (2 years)

Bằng Cấp

Data Science Specialization (2015)

Coursera

The Data Scientist’s Toolbox R Programming Getting and Cleaning Data Exploratory Data Analysis

Microsoft Certified Specialist (2000)

Microsoft

Implementing & Designing Databases using MS SQL Server

Brain Bench Certifications (2015)

Brain Bench

C Programmer, C++ Programmer, MS SQL Server 7 Programmer, High IT Aptitude Professional, Flash 4, OO Concepts, RDBMS Concepts, E-Commerce Concepts, Internet Concepts, WWW Concepts, Math Fundamentals, Computer Fundamentals (Win 95/98), Windows 95 Power User, Windows 98 Power User, MS Word Power User, MS Excel Fundamentals

Các xuất bản

Generic Multimedia Database Architecture Based upon Semantic Libraries

Published in Informatica, Issue 18(4). An International Journal. ISSN: 0868 - 4952. Published by Institute of Mathematics and Informatics, Lithuanian Academy of Sciences, Lithuania. ISSN: 0868-4952, pp. 483-510, Indexed or abstracted by ,,Web of science (ISI)" (SCI Impact factor: 0.45).

SPoint - A Semantic Based e-Learning Content Development Tool

Journal of Applied Sciences. ISSN: 1812-5654. pp. 127 - 133. Indexed or abstracted by ,,Web of science (ISI)".

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự