Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
narayanganj, bangladesh
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 11:14 SA
Đã tham gia vào tháng 2 19, 2024
0 Khuyến nghị

Md Imran H.

@imranprodev

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$10 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
narayanganj, bangladesh
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Website Developer, Website and Graphic Designer

Hello, I'm Imran, and I specialize in website development and graphic design. What sets me apart is my unique blend of skills and expertise. Currently pursuing my BSc in AI, I have a strong command of competitive programming languages such as HTML, CSS, JavaScript, Java, Node.js, C, C++, and Python. This academic background not only aligns perfectly with my profession but also enhances my ability to deliver exceptional web solutions. Additionally, my extensive experience in graphic design gives me a distinct advantage in understanding and enhancing the visual aspects of any website. Let's work together to create innovative and visually stunning digital experiences!

Liên hệ Md Imran H. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11707545
11707545

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Website Controller and Developer

AT Event Management Int. Ltd.
thg 4 2021 - Hiện tại
As AT Event Management Int. Ltd.'s Website Controller and Developer, I manage our online platform's functionality and lead development efforts for enhanced user experiences. My role merges technical expertise with creative vision to drive innovation and maintain our digital presence at the forefront of the industry.

Học vấn

B.Sc. in AI

Daffodil International University, Bangladesh 2020 - 2024
(4 năm)

Bằng cấp

Structured Programming

Daffodil International University
2020
I've completed the 'Structured Programming' course, mastering essential programming principles like algorithms and data structures. With hands-on practice, I've honed my skills in writing clean and efficient code. Ready to tackle complex tasks, I'm eager to apply my structured programming expertise to real-world challenges and further advance in software and website development.

Website Development Essentials

Daffodil International University
2020
I completed the 'Website Development Essentials' course, honing my skills in fundamental web development concepts. Throughout the program, I delved into HTML, CSS, JavaScript, and responsive design, gaining practical experience through hands-on projects. Equipped with essential tools and techniques, I'm now prepared to tackle diverse web development challenges. Eager to apply my newfound knowledge, I'm committed to continual growth in the field of website development.

Software Development for cross-platform (Android and iOS)

Genex Infosys, ICT Division of Bangladesh
2021
I completed a specialized software development program with the ICT Division, focusing on cross-platform development. Over a year, I gained expertise in Flutter, Dart, JDK, and Android Studio through hands-on projects. I'm ready to excel as a developer and eager for challenging projects. Grateful for the opportunity, and I'm committed to ongoing growth in the field.

Liên hệ Md Imran H. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.