Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$20 USD / giờ
Cờ của INDIA
ghaziabad, india
$20 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 8:25 CH
Đã tham gia vào tháng 11 7, 2023
0 Khuyến nghị

Chandresh G.

@imskylark

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$20 USD / giờ
Cờ của INDIA
ghaziabad, india
$20 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Data operator

Hello! I am a detail-oriented and efficient data entry operator with a strong focus on accuracy and quality. As a freelancer, I offer my expertise in data entry and management to assist you in organizing and maintaining your valuable data. With my skills and commitment to excellence, I can help streamline your data entry processes and ensure error-free data management. Skills and Expertise: - Proficient in data entry tasks, including entering and updating data in various systems, spreadsheets, or databases. - Proficient in using productivity tools such as Microsoft Excel, Google Sheets, and data entry software. - Fast and accurate typing skills, enabling quick and efficient data entry. - Excellent organizational and time management abilities to prioritize tasks. Services Offered: - Data entry: I can enter data from various sources, documents, or formats into your desired database or system, ensuring accuracy and completeness. - Database management: I will assist in organizing, categorizing, and updating your database, improving accessibility and data retrieval efficiency. - Document and file management: I can help you organize and maintain your electronic documents and files, ensuring proper naming conventions and folder structures. Why Choose Me: - Accuracy and attention to detail: I understand the importance of error-free data entry and strive for accuracy in every task. - Timely delivery: I am committed to meeting deadlines and delivering high-quality work in a timely manner. - Excellent communication: I maintain clear and prompt communication to understand your needs and provide updates throughout the project. I am here to provide reliable and efficient data entry services to support your business needs.Let's discuss your requirements and how I can assist you in managing and organizing your valuable data. Feel free to reach out to me for any further inquiries or to initiate a collaboration.

Liên hệ Chandresh G. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

DEO

Alexis global
thg 11 2022 - thg 9 2023 (10 tháng, 1 ngày)
As a DEO, I need to manage the client details and their requirements and stored it in company system.

Học vấn

MCA

India 2020 - 2022
(2 năm)

Bằng cấp

MCA

Information technology
2020
Completed my Post graduation in MCA

Liên hệ Chandresh G. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.