Ảnh đại diện của indianbusybees
@indianbusybees
Cờ của India Ghaziabad, India
Member since Ngày 11 tháng 03 năm 2007
0 Đề xuất

IBBEES WebSoft Pvt. Ltd.

Trực tuyến Ngoại tuyến
IBBEES WebSoft Pvt. Ltd. is a full service Internet and interactive multimedia design and development company. Specialized field : PHP, MySQL, Joomla, Wordpress, Squarespace, CMS, Cakephp, Shopify, Web 2.0, CSS, HTML, XHTML, AJAX, Flash Animation, Action Scripting, PHP Web Development, iPhone Application Development, Android Application Development
$20 USD/giờ
49 đánh giá
5.4
  • 78%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 99%Đúng giờ
  • 32%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Master of Computer Applications

2001 - 2004 (3 years)

Chứng chỉ

Best PHP website (2005)

SEO tools

Các xuất bản

Articles on opensource

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự