Ảnh đại diện của indianesj
@indianesj
Cờ của India Bangalore And Chennai, India
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 12 năm 2005
0 Đề xuất

indianesj

Trực tuyến Ngoại tuyến
We specialize in ASP, VB, XML, HTML, VBScript, JavaScript, SQL Server, MY SQL, MS Access, and certain Designing Tools. We are No 1 company in Bangalore & Chennai, India. India, is an IT hub providing high quality and low cost service. With a Powerful & Highly Qualified Team of Dedicated Programmers, Analysts , Testers, Writers and Designers, We have successfully implemented various projects for the State Government and Corporate Clients. Though new to this freelancing site, our jobs and clients speak volumes about our Quality Service. If chosen successfully for your project, you'll definitely experience a new dimension in IT related jobs. ----------------------------------------------------------------------------- You can never expect all the 3 to go hand in hand..... Good, Cheap, and Fast. You can have only 2 out of 3. You can have it "Good" and "Fast" means it Won't be "Cheap" You can have it "Good" and "Cheap" means it Won't be "Fast" or You can have it "Fast" and "Cheap" which means it Won't be "Good" BUT "HERE" YOU CAN EXPECT OUR JOB TO BE "GOOD", "FAST", "CHEAP" and "RELIABLE"
$10 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự