Ảnh đại diện của indianic
@indianic
Cờ của India Ahmedabad, India
Member since Ngày 19 tháng 01 năm 2008
1 Đề xuất

IndiaNIC

Trực tuyến Ngoại tuyến
IndiaNIC is a global IT solution company delivering web development, mobile application development, software development and IT consulting services of any complexity to clients worldwide. We are committed to excellence through the systematic and disciplined process. Our expertise guarantees quality, competence and rapid execution of any projects ranging from mid-sized portals to complex software development and custom mobility solutions.
$25 USD/giờ
2 đánh giá
2.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự