Ảnh đại diện của IndoFreelancer
@IndoFreelancer
Cờ của Indonesia Surabaya, Indonesia
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 03 năm 2006
0 Đề xuất

IndoFreelancer

Trực tuyến Ngoại tuyến
19 years programming and database experiences. 14 years web programming experiences.
$20 USD/giờ
41 đánh giá
5.1
 • 85%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 99%Đúng giờ
 • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của meganwilkes Project for IndoFreelancer -- 2 $80.00 USD

  “Always fantastic!”

 • hình của mrtea Project for IndoFreelancer $50.00 USD

  “This project was for making an existing site responsive using Bootstrap. Delivered as discussed. Freelancer is competent with HTML and CSS work and is a WordPress Theme developer. You will not be disappointed.”

 • hình của mrtea Small javascript functions for WordPress and CSS tweaks (Visual Composer experience required) $144.00 CAD

  “Dasril is highly experienced with javascript and CSS and he has an exceptional understanding of WordPress. Highly recommended for related tasks. Communication was great too, so no complaints. We only worked once together so far but he seems trustworthy and understanding.”

 • hình của meganwilkes Project for IndoFreelancer -- 1 $35.00 AUD

  “Always good, thanks again!”

 • hình của meganwilkes Project for IndoFreelancer $280.00 AUD

  “2nd time working with IndoFreelancer -- and it was another great project! Very happy with the work and communication”

 • hình của meganwilkes Re build pages on a new theme $320.00 AUD

  “Very, very happy with the outcome and the time it took to deliver! Already prepping my next project for you =) Thanks again for all your hard work.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự