Hình đại diện của indwic
@indwic
Cờ của Indonesia
bandung, Indonesia
Thành viên từ August, 2006
0 Đề xuất

Indra

Trực tuyến Ngoại tuyến
Have experience with system administration, web development, android, security. Like learn new things if required.
$15 USD/giờ
1 đánh giá
2.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Kinh nghiệm

Programmer (R&D) & Pentester

Jan 2015 - Oct 2016 (1 year)

I mainly work with Research & Development team and occasionally penetration testing. - Python, PHP, Ruby, JQuery, HTML, CSS - Django, CakePHP - MySQL - Ubuntu, RedHat, CentOS, Kali Linux - Metasploit, Nexpose - Gitlab

Web Programmer & System Administrator

Jan 2014 - Jul 2014 (6 months)

- PHP, JQuery, HTML, CSS - Joomla - MySQL - Redmine - Gitlab

System Administrator

Aug 2012 - Aug 2013 (1 year)

- PostgreSQL, PGPool - Apache - PHP - Redmine - Gitlab

System Administrator

Jan 2012 - Jul 2012 (6 months)

- PostgreSQL, PGPool - Apache - PHP - Redmine - Gitlab

System Administrator

Jan 2010 - Jan 2011 (1 year)

Monitoring, high availability, performance tuning, security. Troubleshooting system and coworker code - Apache, Nginx, HAProxy, Varnish - MySQL - XEN - GlusterFS - Bind DNS server - Postfix mail server - Zabbix - Puppet - OpenVPN - PHP

Android Programmer

Jan 2009 - Jan 2010 (1 year)

Work on music streaming application - Java

Web Programmer

Jan 2008 - Jan 2009 (1 year)

- PHP, JQuery, HTML, CSS - MySQL

Chứng chỉ

Cyber Security Source Code Defender (2016)

Social 27 - CyberTraining 365

The Cyber Security Source Code Defender is a knowledge-based certificate offered by CSTT. As part of CCTT certificate program, the certificate is particularly relevant for recent college/university graduates and professionals in IT space, and those looking for a career change to cybersecurity.

Cybersecurity Web Application Defender (2016)

Social 27 - CyberTraining 365

The Cybersecurity Web Application Defender is a knowledge-based certificate offered by CSTT. As part of CCTT certificate program, the certificate is particularly relevant for recent college/university graduates and professionals in IT space, and those looking for a career change to cybersecurity.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự