Hình đại diện của infoface
@infoface
Cờ của India
new delhi, India
Thành viên từ February, 2004
0 Đề xuất

editingtouch.com

Trực tuyến Ngoại tuyến
Established in 2002, InfoFace is a web development firm offers a complete range of web-based application services and Image Editing serevices including Web Designing, Web Development, Web Applications, Ecommerce, Content Management Systems, SOAP Applications, Multimedia Production. We have strong team of 55 highly experienced creative designers and developers who loves challenges and always deliver to the highest standard.
$12 USD/giờ
5 đánh giá
3.1
  • 40%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự