Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$30 USD / giờ
Cờ của AUSTRALIA
adelaide, australia
$30 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 6:16 CH
Đã tham gia vào tháng 7 29, 2005
0 Khuyến nghị

Satish K.

@innovation

monthly-level-three.svg
verified.svg
5,0 (60 nhận xét)
6,5
6,5
98%
98%
$30 USD / giờ
Cờ của AUSTRALIA
adelaide, australia
$30 USD / giờ
96%
Công Việc Hoàn Thành
99%
Đúng Ngân Sách
99%
Đúng Thời Hạn
9%
Tỉ Lệ Thuê Lại

♛ TOP Rated ⭐Verified⭐Full Stack⭐PHP ⭐MySQL⭐

I am a seasoned IT professional with over 20 years of hands-on experience in the software development industry. My expertise spans a wide range of technologies, and I have demonstrated proficiency in the LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Python/Perl) stack, alongside a robust understanding of React Native. Throughout my career, I have been dedicated to delivering high-quality solutions, leveraging my extensive knowledge of backend and frontend technologies. My proficiency in the LAMP stack has allowed me to architect, develop, and maintain scalable web applications with a focus on performance and reliability. In addition to my backend expertise, I have honed my skills in React Native—a framework for building cross-platform mobile applications. My experience in this domain includes developing and optimizing mobile applications for both iOS and Android platforms, ensuring a seamless and responsive user experience. My career journey has equipped me with a deep understanding of the software development lifecycle, from concept to deployment. I am adept at collaborating with cross-functional teams, translating business requirements into technical solutions, and ensuring that projects align with industry best practices. With a passion for staying abreast of emerging technologies and a commitment to continuous learning, I am well-equipped to navigate the ever-evolving landscape of IT. I bring a strategic mindset, problem-solving acumen, and a proven track record of successfully delivering complex projects on time and within budget. As a proactive and adaptable professional, I am eager to contribute my wealth of experience to drive innovation, solve challenges, and deliver exceptional software solutions in both the LAMP stack and React Native environments.

Liên hệ Satish K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11744497
11744452
11744395
11744380
11744374
11744370
11744497
11744452
11744395
11744380
11744374
11744370

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 5 trong số 50+ nhận xét
Lọc nhận xét theo:
5,0
$250,00 USD
Proactive and solution oriented
PHP
Joomla
CSS
HTML
Moodle
M
Cờ của Maël S.
@maelschnegg
6 năm trước
1,0
$250,00 USD
not happy at all
PHP
Joomla
SQL
CMS
eCommerce
Thêm 1
Avatar người dùng
Cờ của IAPPSDEVELOPERS
@posspooja
6 năm trước
4,0
$100,00 USD
Good to work him
PHP
Software Architecture
CRM
vTiger
MySQL
Y
Cờ của Mike D.
@Yeaoh1
6 năm trước
5,0
$100,00 USD
Satish K. who is a very good work attitude, professional and good Communication expert. Perfect !!
PHP
AJAX
Joomla
MySQL
HTML5
Avatar người dùng
Cờ của Ango T.
@angotsai
6 năm trước
5,0
$150,00 USD
Very happy with the result. Better than what I thought.
PHP
Website Design
WordPress
Avatar người dùng
Cờ của Mike T.
@Helm
6 năm trước

Liên hệ Satish K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

general_orientation.png General Orientation Exam 1 75%
vworker.png Foundation vWorker Member

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.