Ảnh đại diện của InnovoTechies
@InnovoTechies
Cờ của India Madurai, India
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

InnovoTechies

Trực tuyến Ngoại tuyến
Technical Summary • Having 7+ Years of experience in Microsoft Technologies. • As a Team Lead Sucessfully delivering AFR product to two clients (Volusia County Police and Manatee County Police) • Strong knowledge in C#, ASP .NET, ADO .NET, SQL Server. • Strong knowledge in XML, XSLT • Implemented Automatic client application update by using both Updater Application Block & Own Design • Sound knowledge in both Windows and Web Applications • Implemented Web Service Software Factories • Implemented Synchronization using http and https protocols • Good knowledge in WCF • Leading the Product Team strength of nine Roles and Responsibilities •Solution Architect § Designing the architecture for the Domains for the Products § Assisting the Marketing team by providing the informations of the Domains and the applications flows § Preparing the Design document and educating the Proejct/Team lead •Team Lead § Involving in system design and Preparing SRS § Preparing use cases and work break down structure § Handling Visual Source Safe and Setting up SQL Server § Involving in coding, Unit Testing and Interacting with quality team •Developer § Involved in Coding and Actively participated in Unit testing § Participated in Stored procedure design and coding
$12 USD/giờ
0 đánh giá
4.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự