Ảnh đại diện của inovatiqinfotech
@inovatiqinfotech
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 11 năm 2017
0 Đề xuất

inovatiqinfotech

Trực tuyến Ngoại tuyến
My Name is sagar, My team has 5 year Experience Web Development and Web Designing any king of designs for any brand. we have a great experience in Asp.net,MVC,C#,Angular JS,Jquery,Java Script, HTML,CSS,Banner Design,Logo Design and development. I am punctual, I like to deliver the projects on time, I am integrating quick into the work environment, I have the ability to organize and manage multiple projects. I will do my best for the clients and employers so that I will satisfy their requirements and make fantastic things with the client's idea ---Area Of Experience-- ASP.NET. MVC Dynamic Website. E-commerce site. Banner Design. Logo Desgin. web Desgin. Angular js. Payment Gateway. C# Programming. Jquery. Java Script. HTML. CSS. Here is something about my attitude of my work: I’m creative on any stage of the web-development. Creativity, the results of my work being used by other people and being helpful, inspire me. Thanks & Regard. inovatiq infotech
$4 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự