Hình đại diện của IntelOnline
@IntelOnline
Thành viên từ September, 2006
0 Đề xuất

Ismail Hassani

Trực tuyến Ngoại tuyến
International Intelligence has up to 12 years experience in development of software solutions that face business challenges which is in the middle of - and a company encounters. The strategic value of the services of International Intelligence lies in our capacity to analyse and solve complex company challenges by development of custom-made software and honest consultancy.
$45 USD/giờ
3 đánh giá
2.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự