Hình đại diện của InterntEngineer
@InterntEngineer
Cờ của Pakistan Islamabad, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 07 năm 2007
0 Đề xuất

InterntEngineer

Trực tuyến Ngoại tuyến
Areas Of Expertise: Platforms 1. Windows: NT4.0, 2000, XP, Long Horn, Server 2003 2. Linux: RedHat, Fedora 5, Ubuntu, Kubunto, Hardie Programming C, C++, VC++, .NET Framework (C#, [login to view URL], [login to view URL], ASP.NET), Mono Web Technologies HTML/XHTML, DHTML, CSS, Java Script, ASP.NET, PHP, PRADO, CakePHP, PhaLanger, AJAX, Rico, Dojo Toolkit & JSon, XML, Web Services, Web2.0 Databases SQL Server, MySQL, Postgress, MS Access Design Tools Rational Rose, UML, Visio Graphic Tools Dream Waver, Coral Draw, Photoshop, GIMP Resume: I am a Software Engineer having master degree in software engineering and have 5 years of software development experience in different technology, worked with internatonal client in different software development companies. I am newly starting on GAF. below are few website site on which I worked. Web applications (php & mysql) 1. [login to view URL] 2. [login to view URL] 3. [login to view URL] 4. [login to view URL] 5. [login to view URL] 6. [login to view URL] 7. [login to view URL] 8. [login to view URL] 9. Election information system (Intranet applications) 10. Online testing system (Intranet applications) 11. [login to view URL] Web applications (asp.net & SQLServer) 1. [login to view URL] 2. [login to view URL] 3. [login to view URL] 4. CRM (Intranet applications) 5. ERP (Intranet applications) alot of other website/intranet net/desktop applications.
$5 USD/hr
39 nhận xét
4.9
  • 80%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 45%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự