Ảnh đại diện của InventCreations
@InventCreations
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 03 năm 2006
0 Đề xuất

InventCreations

Trực tuyến Ngoại tuyến
Inventive Creations utilises the latest in creative technology to design and develop cutting-edge Web Design & Internet projects. We specialize in creating visually stimulating front-end web designs that engage your customers and make your competitors jealous.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
2.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự