Ảnh đại diện của ioist
@ioist
Cờ của France Grenoble, France
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

ioist

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a student in Foreign Languages and Cultural Tourism in Italy. Spoken languages: very good French ( spoken and written) very good German ( spoken and written) very good Italian ( spoken and written) very good English ( spoken and written) Romanian (mother tongue) I'm a member of Algar's translators team. For further details concerning the translation and audio projects already done together,please check Algar's profile: Thank you
3 đánh giá
3.4
  • 80%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự