Ảnh đại diện của iphoneexperts
@iphoneexperts
Cờ của India Varanasi, India
Member since Ngày 12 tháng 03 năm 2012
2 Đề xuất

iphoneexperts

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are the LARGEST PROVIDER of offshore custom development solutions on Freelancer.com. Our expertise includes PHP, , Open Source CMS (Magento, Drupal, Joomla, Wordpress, etc.), Apple IOS 5.x (iPhone, iPad), Android, Blackberry, Adobe Flash, Flex and Photoshop, HTML 5, Microsoft SharePoint Server (MOSS), C #, Facebook application development, Windows7 phone, Android tablet and more. We provide value to our customers by benefits such as quick to market flexible solutions, high quality professionals, cutting edge technology expertise, processes in line with CMMI level 3 standards, and a full services portfolio. We are working as a data entry operator also
$20 USD/giờ
18 đánh giá
5.7
  • 41%Các công việc hoàn thành
  • 83%Đúng ngân sách
  • 83%Đúng giờ
  • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự